YGN 96.1 MDY 96.5 NPT 96.7
arrow_back_ios

Back to previous page

Learn the Lingo (Chinese)

တေးသီချင်းများနဲ့အတူ မြန်မာ-တရုတ်ဘာသာစကားလေ့လာသင်ယူသည့်အစီအစဥ်

ပုံပြင်နားထောင်ပြီး စကားပုံလေးတွေ လေ့လာကြမယ် - wòxīn-chángdǎn

By Tao Laoshi

04 Apr 23

ပုံပြင်နားထောင်ပြီး စကားပုံလေးတွေ လေ့လာကြမယ် - qínnéngbǔzhuō

By Tao Laoshi

06 Apr 23

ပုံပြင်နားထောင်ပြီး တရုတ်စကားပုံတွေလေ့လာကြမယ် - 胸有成竹

By Tao Laoshi

11 Apr 23

ပုံပြင်နားထောင်ပြီး တရုတ်စကားပုံတွေလေ့လာကြမယ် - 愚公移山 ရီကုန်းတောင်ရွှေ့ခြင်း

By Tao Laoshi

13 Apr 23

ပုံပြင်နားထောင်ပြီး တရုတ်စကားပုံတွေလေ့လာကြမယ် - 鹬蚌相争

By Tao Laoshi

20 Apr 23

欣欣向荣 - xīnxīn-xiàngróng

By Tao Laoshi

25 May 23

塞翁失马 - sàiwēng-shīmǎ (The Old Man Lost His Horse)

By Tao Laoshi

27 Apr 23

磨杵成针 - móchǔ-chéngzhēn

By Tao Laoshi

02 May 23

亡羊补牢 - wángyáng-bǔláo

By Tao Laoshi

04 May 23

井底之蛙 - jǐngdǐzhīwā

By Tao Laoshi

09 May 23

一鸣惊人 - yìmíng-jīngrén

By Tao Laoshi

11 May 23

对牛弹琴 - duìniú-tánqín

By Tao Laoshi

17 May 23

တရုတ်စကားပုံ - 画龙点睛 (huàlóng-diǎnjīng) နဂါးရုပ် အသက်ဝင်လာအောင် မျက်လုံးများရေးဆွဲပေးခြင်း

By Tao Laoshi

19 May 23

程门立雪 - chéngmén-lìxuě

By Tao Laoshi

24 May 23

锲而不舍 - qiè'érbùshě

By Tao Laoshi

27 May 23
Our Podcast Avaliable On

You can listen to the programs organized by MI Radio on Google Podcast, Apple Podcast and Spotify.

Download Our App On

You can download MI Radio application on Google Play Store and Apple App Store.